1.4. Stringi

Prezentacja

Zadania

Zadanie 1. W IDLE utwórz zmienną siedem i przypisz jej wartość "Kolorowe jarmarki", a następnie utwórz zmienną x i przypisz jej wartość będącą dziesiątym znakiem zmiennej siedem (Kolorowe jarmarki). Wykorzystaj w tym celu odpowiedni indeks zmiennej siedem. Wydrukuj zmienną x na ekran.

Zadanie 2. Dane są zmienne jedzenie = "bigos", imie = "Jan" oraz kolor = "zielony". Wywołaj funkcję print(), która wypisze na ekran tekst "Mam na imię Jan, a mój ulubiony kolor to zielony. Dziś na obiad zjem bigos.". Użyj do tego formatowania stringów.

Zadanie 3. Napisz skrypt, który wypisze na ekran s, ale w odwróconej kolejności i wielkimi literami.

Przykład: Jeśli x = "abc", to na ekran powinien zostać wydrukowany tekst "CBA".

Zadanie 4. Napisz program, który ze stringa x wypisze na ekran środkowe 3 litery (wiemy, że string ma nieparzystą liczbę liter, która wynosi co najmniej 5). Wynik ma zostać wypisany wielkimi literami.

Przykład: Ze stringa x = "aaBcBxx", na ekran ma zostać wypisany na ekran tekst "BCB".

Rozwiązania

Zadanie 1.

IDLE:

1
2
3
siedem = "Kolorowe jarmarki"
x = siedem[9]
print(x)

Wynik:

1
"a"

Zadanie 2.

1
2
3
4
5
6
jedzenie = "bigos"
imie = "Jan"
kolor = "zielony"

print("Mam na imię {}, a mój ulubiony kolor to {}.
    Dziś na obiad zjem {}."
.format(imie, kolor, jedzenie))

Zadanie 3.

1
2
3
4
x = "abc"
x_new = x[::-1].upper()

print(x_new)

Zadanie 4.

1
2
3
4
5
x = "aabbCaCddee"
start = len(x) // 2 - 1
end = len(x) // 2 + 2
x_new = x[start : end]
print(x_new.upper())