Sense Hat i napis na panelu LED

Projekt przedstawiany w tym artykule ma pokazać, w jaki sposób na panelu LED rozszerzenia Sense Hat wyświetlić własny, przesuwający się napis. To prosty sposób na przekazywanie informacji do użytkownika w bardziej rozbudowanych projektach. Za całość działania odpowiada jedna funkcja, którą można dostosować za pomocą kilku parametrów.

Zaznaczam, że przedstawiony tu sposób realizacji projektu to jedynie przykład, który starałem się dopasować poziomem dla osób początkujących zarówno z programowaniem w Pythonie, jak i z rozszerzeniem Sense Hat.

Co będzie potrzebne:

  • komputer Raspberry Pi z płytką Sense Hat,
  • monitor/projektor z okablowaniem,
  • klawiatura i mysz.

Kod projektu:

1
2
3
4
5
6
7
8
from sense_hat import SenseHat
sense = SenseHat()

niebieski = (55, 114, 162)
zolty = (255, 219, 77)

while True:
    sense.show_message("pythonwszkole.pl", text_colour=zolty, back_colour=niebieski)

Opis kodu:

Po wczytaniu odpowiednich bibliotek, potrzebnych do połączenia skryptu Pythona i płytki Sense Hat przystępujemy do zadeklarowania zmiennych, które będą odpowiadały za kolor tekstu i tła. Proces deklarowania tych zmiennych został szerzej omówiony na stronie Sense Hat i obraz LED. Tu deklarujemy dwa kolory – niebieski i żółty.

Następnie zapisujemy w skrypcie nieskończoną pętlę while True. Sprawi ona, że napis na panelu LED będzie wyświetlał się “w nieskończoność”.

Wewnątrz pętli będzie działała tylko jedna instrukcja: sense.show_message("pythonwszkole.pl", text_colour=zolty, back_colour=niebieski). Funkcja jest ma trzy parametry, które po kolei oznaczają: tekst do wyświetlenia ("pythonwszkole.pl"), kolor tekstu i kolor tła. Każdy z nich może być dowolnie modyfikowany, w zależności od własnych potrzeb.