Serca

Zadanie o nazwie Serca pochodzi z Olimpiady Informatycznej Juniorów (OIJ) rozgrywanej w roku 2019/2020. Olimpiada jest przeznaczona dla uczniów klas szkoły podstawowej, a więcej o niej można się dowiedzieć z jej strony: oij.edu.pl. Na tej stronie publikuję przykładowe rozwiązanie, które wygeneruje nam 100 punkowy wynik.

Treść zadania

Informatycy to też ludzie, więc jak wszyscy potrzebują trochę miłości. Bajtek właśnie postanowił wyznać miłość pięknej Bajtolinie i w tym celu zamierza narysować jej N serduszek w ASCII art złożonych ze znaków małpy (@). Jedno serduszko wygląda następująco:

Bajtek chciałby, żeby serduszka były wypisane jedno pod drugim. Pomóż mu!

Napisz program, który: wczyta liczbę N – liczbę serduszek, które Bajtek chce narysować Bajtolinie i wypisze na standardowe wyjście N serduszek w formacie opisanym powyżej.

Wejścia i wyjścia

W pierwszym (jedynym) wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita dodatnia N, określająca liczbę serduszek do wypisania. Liczba ta będzie równa co najmniej 1 i co najwyżej 100 000.

Twój program powinien wypisać na wyjście dokładnie N serduszek, jedno pod drugim.

Pełna treść zadania znajduje się tutaj.

Kod programu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
n = 20
serca = []
serce = """ @@@   @@@
@   @ @   @
@    @    @
@         @
 @       @
  @     @
   @   @
    @ @
     @
"""

for x in range(1, n+1):
    serca.append(serce)

print("".join(serca))