1.2. Zmienne i ich rodzaje

Prezentacja

Zadania

Zadanie 1. Zbadaj, co się stanie, jeśli w interpreterze do zmiennej o wartości False dodasz zmienną o wartości 2.

Zadanie 2. Zbadaj, co się stanie, jeśli w interpreterze do zmiennej o wartości "1" dodasz zmienną o wartości 2.

Zadanie 3. Zamień w IDLE liczbę 2023 na system dwójkowy, ósemkowy i szesnastkowy.

Zadanie 4. Zamień liczbę zapisaną w systemie dwójkowym: 101011 na system dziesiątkowy.

Zadanie 5. Zamień liczbę zapisaną w systemie szesnastkowym: aacc12 na system dziesiątkowy.

Rozwiązania

Zadanie 1. Interpreter zwróci wartość 2

Interpreter:

1
>>> 2 + False

Wynik:

1
2

Zadanie 2. Interpreter zwróci wartość błąd mówiący o tym, że nie można do siebie dodać wartości liczbowej i wartości string

Interpreter:

1
>>> "1" + 2

Wynik:

1
2
3
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str

Zadanie 3.

IDLE:

1
2
3
print(bin(2023))
print(oct(2023))
print(hex(2023))

Wynik:

1
2
3
'0b11111100111'
'0o3747'
'0x7e7'

Zadanie 4.

IDLE:

1
print(int("101011", 2))

Wynik:

1
43

Zadanie 5.

IDLE:

1
print(int("aacc12", 16))

Wynik:

1
11193362