Dane w programach można przechowywać na kilka sposobów. Jednym z nich są omówione już zmienne.

...

Liczby są powszechnie używane w językach programowania. Służą do obliczeń oraz stanowią obiekt do przechowywania danych.

 

Język Python ma ogromne możliwości. Aby w pełni je wykorzystać, należy używać wbudowanych poleceń. Są to komendy zarezerwowane, czyli nie można używać ich nazw np do określania

...

Poniżej znajduje się lista słów kluczowych w języku Python. Użycie tych słów jako nazwy zmiennej spowoduje wyświetlenie komunikatu o

...

Ciąg tekstowy to zwykła seria znaków. W języku Python ciągiem tekstowym jest wszystko, co zawrzemy pomiędzy apostrofami lub w cudzysłowiu:

 

ASCII

To 7-bitowy kod przyporządkowujący liczby z zakresu 0−127: literom alfabetu angielskiego, cyfrom, znakom przestankowym i innym symbolom oraz

...