Home

cropped-python.pngZapraszam do zabawy z Pythonem na zajęciach szkolnych. W zasobach niniejszej strony znajdą się docelowo kompleksowe informacje dla uczniów i nauczycieli dotyczące języka Python oraz jego zastosowania na różnych poziomach w szkole.

Czasy teraźniejsze motywują do uczenia w szkole algorytmiki oraz zastosowania tej wiedzy w konkretnych sytuacjach. Język Python doskonale nadaje się w edukacji – z jednej strony jest dość prosty (ma prostą i czytelną składnię), z drugiej zaś – posiada ogromne możliwości. Warto dodać, że jest używany przez wielu producentów oprogramowania.

Przed przystąpieniem do pracy z Pythonem, warto zapoznać się z programowaniem w prostszych i mniej zaawansowanych narzędziach. Najlepszym jest chyba Scratch, który stanowi doskonałą podstawę do dalszego rozwoju.