config
W języku Python można pracować z różnymi typami danych. Dane te można przechowywać w zmiennych.
Najczęściej wykorzystywanym poleceniem jest print. Służy do wypisywania na ekranie komunikatów o określonej treści.
Liczby są powszechnie używane w językach programowania. Służą do obliczeń oraz stanowią obiekt do przechowywania danych.
Dane w programach można przechowywać na kilka sposobów. Jednym z nich są omówione już zmienne . Kiedy jednak nasza aplikacja się rozrasta, odczuwamy pewną niedogodność - musimy przechowywać coraz więcej podobnych danych, a nie chcemy dla każdej z nich tworzyć oddzielnej nazwy.