Python na Maturze

Od 2019 roku, na maturze z informatyki język Python jest możliwym do zadeklarowania, jako preferowane środowisko programistyczne. Centralna Komisja Edukacyjna zezwala również na korzystanie z niego we współpracy z PyCharmem. Jednak przypominamy, że ze względu na brak dostępu do internetu, nie będzie można do niego doinstalowywać dodatkowych bibliotek.

Mając to na uwadze, poniżej prezentujemy opracowane zadania z minionych już matur oraz informatorów maturalnych rozwiązane w Pythonie wraz z naszym komentarzem. Liczymy, że przydadzą się one w solidnym przygotowaniu do egzaminu.

Pamiętajcie, na maturze czasu jest mało. Punktów za styl też się na egzaminie nie przyznaje. Program powinien przede wszystkim działać. W poniższych zadaniach staraliśmy się przedstawiać właśnie takie rozwiązania: proste i szybkie do napisania.

Matura pokazowa 2023: Zadanie 1 – Szachy

Informator maturalny 2023: Zadanie 1

Informator maturalny 2023: Zadanie 2

Matura 2019: Zadanie 4

Matura 2018: Zadanie 4