KI: Poziom 3

Poniżej zamieszczony został plan pracy dla koła informatycznego w szkole podstawowej, nakierowanego na nauczanie w języku Python. Plan obejmuje swoim zakresem jeden rok szkolny i jest stworzony z myślą o uczniach ósmej klasy.

Obok niektórych tematów zapisano w nawiasie liczby, które sugerują ile godzin lekcyjnych należy przeznaczyć na realizację danego tematu.

Praca z plikami (4)

Pobieranie i analizowanie danych (2)

Obsługa plików

PROJEKT – podsumowanie

Klasy

Zastosowanie klas (5)

PROJEKT – podsumowanie

Matplotlib (5)

Pygal (4)