KI: Poziom 2

Poniżej zamieszczony został plan pracy dla koła informatycznego w szkole podstawowej, nakierowanego na nauczanie w języku Python. Plan obejmuje swoim zakresem jeden rok szkolny i jest stworzony z myślą o uczniach siódmej klasy.

Obok niektórych tematów zapisano w nawiasie liczby, które sugerują ile godzin lekcyjnych należy przeznaczyć na realizację danego tematu.

Pętla WHILE

Zastosowanie pętli WHILE do tworzenia algorytmów o nieznanej liczbie kroków

Funkcje wbudowane

Tworzenie funkcji

Zastosowanie funkcji (4)

Zasięg zmiennych – zmienne lokalne i globalne

Funkcje rekurencyjne (3)

Funkcja lambda

PROJEKT – podsumowanie

Rysowanie w Pythonie (5)

PROJEKT – podsumowanie

Tworzenie gier (5)

PROJEKT – podsumowanie