KI: Poziom 1

Poniżej zamieszczony został plan pracy dla koła informatycznego w szkole podstawowej, nakierowanego na nauczanie języka Python. Plan obejmuje swoim zakresem jeden rok szkolny i jest stworzony z myślą o uczniach szóstej klasy szkoły podstawowej, jednak z powodzeniem jednak można go użyć w późniejszych lub wcześniejszych latach nauki.

Obok niektórych tematów zapisano w nawiasie liczby, które sugerują ile godzin lekcyjnych należy przeznaczyć na realizację danego tematu.

Lekcja 1: Co to jest Python? Jak go zainstalować? Jak uruchomić?

Lekcja 2: Zmienne i ich rodzaje

Lekcja 3: Liczby i operatory arytmetyczne

Lekcja 4: Stringi

Lekcja 5: Instrukcja warunkowa IF

Lekcja 6: Zastosowanie instrukcji warunkowej (2)

Lekcja 7: Pętla FOR

Lekcja 8: Co to są listy?

Lekcja 9: Zastosowanie pętli FOR

Lekcja 10: Operacje na listach (2)

Lekcja 11: Czym są słowniki, krotki i zbiory?

Lekcja 12: Zastosowanie słowników, krotek i zbiorów.