KI: Poziom 1

Poniżej zamieszczony został plan pracy dla koła informatycznego w szkole podstawowej, nakierowanego na nauczanie w języku Python. Plan obejmuje swoim zakresem jeden rok szkolny i jest stworzony z myślą o uczniach szóstej klasy.

Obok niektórych tematów zapisano w nawiasie liczby, które sugerują ile godzin lekcyjnych należy przeznaczyć na realizację danego tematu.

Lekcja 1: Co to jest Python? Jak go zainstalować? Jak uruchomić?

Lekcja 2: Pisanie pierwszego skryptu. Drukowanie na ekran

Lekcja 3: Zmienne i ich rodzaje

Lekcja 4: Drukowanie na ekran i komentowanie kodu

Lekcja 5: Ciągi tekstowe (2)

PROJEKT – podsumowanie

Lekcja 6: Liczby i wyrażenia algebraiczne

Lekcja 7: Instrukcja warunkowa IF

Lekcja 8: Zastosowanie instrukcji warunkowej (2)

Lekcja 9: Pętla FOR

Lekcja 10: Co to są listy?

Lekcja 11: Zastosowanie pętli FOR

Lekcja 12: Operacje na listach (2)

PROJEKT – podsumowanie

Lekcja 13: Czym są słowniki, krotki i zbiory?

Lekcja 14: Zastosowanie słowników, krotek i zbiorów.

PROJEKT – podsumowanie