Operacje na listach

Zadania

Zadanie 1. Mając daną listę dodatnich liczb całkowitych, zwróć nową listę, która będzie zawierała jako i-ty element, iloczyn wszystkich elementów listy wyjściowej oprócz i-tego elementu.
Przykładowo: Jeśli wejściowa lista to [2,4,5], to listą wyjściową będzie [20,10,8].

Zadanie 2. Zapisz skrypt, który jako wypisze w liście wszystkie dzielniki naturalne liczby n.
Przykładowo: Dla n = 12 rezultatem powinna być lista [1, 2, 3, 4, 6, 12].

Zadanie 3. Poniższa lista zawiera 114 losowych liczb sześciocyfrowych. Napisz skrypt, który wypisze:

  1. Wszystkie elementy, które zaczynają się od liczby dwucyfrowej większej niż 80, ale mniejszej niż 89.
  2. Wszystkie elementy, które zaczynają się i kończą na tę samą cyfrę.
  3. Wszystkie elementy, które mają przynajmniej dwie jedynki.

['770619', '740519', '751103', '570804', '460214', '770517', '821108',' 570405', '680215', '570308', '611125', '671212', '750908', '860408',' 650128', '830104', '760313', '740413', '551027', '490624', '840127', '720204', '720204', '500122', '850726', '650702', '740311', '800215', '841129', '530120', '640921', '620426', '900509', '850306', '571123', '470716', '830629', '860226', '720121', '820117', '760808', '820225', '801024', '830602', '810308', '770819', '750331', '631012', '631012', '620314', '810106', '490618', '490623', '590225', '890822', '770908', '840903', '581117', '510522', '731123', '870316', '870203', '811201', '480126', '760724', '750602', '730902', '840411', '710207', '700420', '741118', '700918', '600303', '731224', '731224', '810713', '700712', '621225', '581019', '830119', '670521', '520102', '881005', '741222', '770227', '520105', '520105', '650705', '650705', '551013', '890410', '730429', '770209', '740516', '640404', '550227', '500305', '711030', '740603', '761127', '610721', '830721', '840408', '550102', '890301', '470421', '460901', '551126', '551219', '730126', '640514', '740916', '800818', '840921']